راه های متفاوت برای مخالفت کردن

 

 

 

بسیاری از افراد برای بیان مخالفت خود دچار مشکل هستند. این افراد نمی‌توانند مخالفت خود را بطور منطقی و اصولی بیان کنند و بعضا مجبور به انجام دادن کارهایی هستند که با آنها موافق نیستند. ما چند راه متفاوت برای مخالفت کردن به آنها پیشنهاد می‌کنیم.

استفاده از روش مستقیم و ساده:

وقتی شخصی از شما می‌خواهد کاری را انجام دهید که امکان آن وجود ندارد، خیلی مختصر و به دور از هرگونه دلیل‌تراشی، مخالفت خود را اعلام کنید. برای مثال دوستی از شما می‌خواهد ناهار را با او صرف کنید. اگر امکان این کار وجود ندارد خیلی ساده بگویید: نه، نه، متشکرم.

روش بازتابی:

رضایت و علاقه‌مندی خود را نسبت به این پیشنهاد نشان دهید و به دنبال آن مشخص کنید در حال حاضر شرایط پذیرش این درخواست را ندارید. «می دانم که می‌توانیم در حین صرف ناهار مسائل زیادی را با هم حل کنیم و به نقطه نظرات بهتری برسیم اما شرایط موجود، اجازه نمی‌دهد ناهار را با هم باشیم.»

مخالفت همراه با دلیل:

دلیل کوتاه و واقعی رد تقاضا را بدون پرداختن به حاشیه و ذکر جزئیات، مطرح کنید.
«نمی‌توانم برای ناهار پیش شما باشم، چون باید برای فردا کاری را آماده کنم و نیاز به وقت دارم.»
در این روش با مطرح کردن پیشنهادی دیگر در واقع حسن‌نیت خود را به درخواست کننده نشان می‌دهید.
«نمی‌توانم امروز، ناهار را با شما باشم اما به نظر شما هفته دیگر برای این کار مناسب نیست؟!»

مخالفت همراه با پرس و جو برای یافتن کاری دیگر:


راه دیگر این است که به درخواست‌کننده نشان دهیم برای انجام امری دیگر آمادگی داریم و رد کردن این مورد خاص به منزله رد تمام موارد ارتباطی نیست.

منبع: تهران امروز